فرآیند های تلفن همراه گیاهان مزایای

زیست‌شناسی/تولید مثل - ویکی‌کتاب

-1 در گياهان مي توان توليد مثل رويشي را به صورت هاي مصنوعي نيز انجام داد. ...فرآيند تركيب شدن گامت هاي نر و ماده را لقاح مي گويند. ... كه به عنوان جانوران تخم گذارمعروفند پس از انجام لقاح سلول تخم، همراه با مقدار زيادي اندوخته ... خواندن · ویرایش ·نمایش تاریخچه ... ویکی کتاب · تکذیب‌نامه‌ها · توسعه‌دهندگان · اظهارنامهٔ کوکی · نمایتلفن همراه.

دریافت قیمت

شارژ موبایل با فوتوسنتز گیاهان گلدانی - مجله کسب و کار بازده

شارژ موبایل با فوتوسنتز گیاهان گلدانی ... مدفون شده‌ در زیر خاک استفاده می‌کند تاانرژی را از فرآیند طبیعی فوتوسنتز بگیرد. ... تمام انواع گیاهان خانگی باید همیننتیجه را داشته باشند، اگر چه این تیم خاطر ... نوشته های مرتبط ... خواص لبو: ۳۵ فایدهلبو یا چغندر قرمز برای سلامتی و بدن که نمی‌دانستید; بهترین اسم دخترانه در ایران...

دریافت قیمت

Download - دانشگاه تربیت مدرس

فروست دانشگاه تربیت مدرس؛ شماره انتشار. شابک. از وضعیت ... شماره کتابشناسیملی. کاشت و .... نقش قارچ های میکوریزا بر فرایند گیاه پالایی. کارایی گونه های ...جابه جایی درختان تنومند همراه با خاک ... تأثیر سوپر جاذب ها روی خواص خاک و رشد گیاه.

دریافت قیمت

بسته ی کارآفرینی فرآوری ژل گیاه آلوئه ورا - ستاد گیاهان دارویی

کاهش هزینه هاي بازاریابي، حمل و نقل و حذف واسطه ها در فرآیند تولید گیاهان. دارویی. ...در مؤلفه محصول یا خدمات، مزایای محصول جدید و تفاوت آن با محصول موجود، ..... سایر: خطتلفن، موبایل اینترنت ... Juicer with motor, hopper, bottom drain, all contact.

دریافت قیمت

آشنایی با خواص گیاه خارمریم - همشهری آنلاین

30 ژوئن 2013 ... همشهری آنلاین: بیش از 2000 سال است که فوائد درمانی گیاه «خارمریم» به ...آنتی‌اکسیدان‌ها از سلول‌های بدن در برابر آسیب‌دیدگی ناشی از فرآیندهای...

دریافت قیمت

هورمون گیاهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تنظیم‌کننده‌های رشد ترکیبات سنتزشده یا هورمون‌های گیاهی هستند که فرایندهای ....قیمت‌ها پایین است که غالباً ضرر اقتصادی را به همراه موارد استفاده از هورمون جیبرلینهنگامی که .... به خاطر خواص بیولوژیکی ویژه‌ای که داشته مورد توجه قرار گرفتهمهم‌ترین .... دربارهٔ ویکی‌پدیا · تکذیب‌نامه‌ها · توسعه‌دهندگان · اظهارنامهٔ کوکی · نمایتلفن همراه...

دریافت قیمت

جداسازی متابولیت‌های ثانویه طی فرایند استخراج DNA از گیاه آویشن و ...

در بعضی تحقیقات به دلایل مختلفی نمونه¬های گیاهی مورد مطالعه از طبیعت جمع¬آوری... جداسازی متابولیت‌های ثانویه طی فرایند استخراج DNA از گیاه آویشن و آنالیز آن‌هابا ... biology is the production of genomic DNA with desired quality and quantity.... همانند بسیاری از فنآوریهای دیگر، زیستفناوری دارای مزایای زیادی میباشد و با...

دریافت قیمت

ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺳﭙﺮي ﻣﺮوري ﺑﺮ روش - Journals - دانشگاه ...

minimum loss on activity and produce drugs with improved solubility as well asdrying of ... ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده. اي از ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ... ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮزﮔﺮ ﺟﻼﻟﯽ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ،. ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﯾﺮان .ﺗﻠﻔﻦ ...... ﺎت. ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل. ﻣﺤﺼﻮﻻت دارو. ﯾﯽ. ﺧﺸﮏ. ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. اﺳﭙﺮ. ي. دارا. ي. ﺧﻮاص. ﻣﻬﻢ و ﺑﺴ. ﯿ. ﺎرﻣﻄﻠﻮﺑ.

دریافت قیمت

تحقیق در مورد گیاهان - آفتاب

26 فوریه 2018 ... ساقه برگ ها و گل هایی دارد که اندام های تولیدمثل گیاه را در خود دارند. گل ، میوه و دانهتولید می کند.دانه گیاهکی است که به همراه ذخیره ای از غذا در پوستی محافظ قرار دارد ودر شرایط ... برای غذا سازی (طی فرایند فتوسنتز) به نور نیاز دارند به همین دلیل ....درقرن سیزدهم میلادی”ابن بیطار” مطالعات فراوانی درمورد خواص گیاهان...

دریافت قیمت

مضرات روغن کانولا بالاتر از حد تصورتان است! - نت نوشت

در نت نوشت از مضرات روغن کانولا و نحوه تولید آن خواهیم گفت و انتخاب را به خود شما... در تمام مراحل تولید روغن های گیاهی مدرن، فرایند پالایش سفید کننده انجام می شود.

دریافت قیمت

تاثیر اسید آمینه ها بر گیاهان | کود شیمیایی | کود پودری | کود مایع ...

در حدود ۲۰ نوع آمینواسید مهم درهریک از فرآیندهای تابع سنتز پروتئین ها در سلولدرگیر ... به عنوان نیرویی مضاعف، همراه با آب آبیاری یا محلول پاشی به کمک گیاه میآید. .... یکی از مزایای عمده کلات های آمینو اسیدی قابلیت تحرک بالای این کلات ها درداخل ... برگرفته از: مجله دنیای کشاورزی، فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، شماره ۳۳،صفحه ۲۳.

دریافت قیمت

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن - معاونت پژوهش و فناوري

آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﺳﺘﻤﺰد/ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ. اﺟﺒﺎري. ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﻮﭘﺎ ... ﻫﺎيداﻧﺶ. ﺑﻨﻴﺎن، ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳﺖ. ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ. 1-2 . ... ﺟﻬﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺘﻲ .... ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻃﺐ اﻳﺮاﻧﻲ. 1-7-.

دریافت قیمت

امکان استعلام ارز تخصیص یافته به گوشی‌های تلفن همراه فراهم شد - ایسنا

25 ژوئن 2018 ... وی شفاف‌سازی فرایندهای ورود گوشی‌های تلفن همراه را یکی از مزایای اجرای طرحرجیستری عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح از ابتدای سال جاری تا ۲۹...

دریافت قیمت

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن - معاونت پژوهش و فناوري

آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﺳﺘﻤﺰد/ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ. اﺟﺒﺎري. ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﻮﭘﺎ ... ﻫﺎيداﻧﺶ. ﺑﻨﻴﺎن، ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳﺖ. ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ. 1-2 . ... ﺟﻬﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺘﻲ .... ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻃﺐ اﻳﺮاﻧﻲ. 1-7-.

دریافت قیمت

زینکارب (مایع) - barafshan

16 دسامبر 2017 ... معرفی; مزایا; طریقه مصرف; آنالیز; ملاحظات ... روی عنصر ضروری در ساختار بسیاریاز آنزیم های دخیل در فرایند های فتوسنتز و ... کمبود روی در گیاهان باعث کاهش تعدادکلروپلاست و در نتیجه کاهش فرایند ... گیاهان زینتی ، فضای سبز و چمن, همراهباشروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه ... تلفن دفتر : 88906540 -021

دریافت قیمت

طراحی و ساخت نانولیپوزوم آهسته رهش حاوی داروی گیاهی ضدسرطان ...

این تحقیق به منظور ارتقای اثرگذاری داروی گیاهی سیلیبینین از طریق بارگذاریاین دارو. در نانولیپوزوم برای رسانش به سلول های سرطانی کبد می باشد. ... *(نویسندهمسئول)؛ تلفن: ۶۶۴۰۸۸۰۸-۰۲۱، پست الکترونیکی: ... فرآیند درمان در مقیاس نانو فعالمی باشند و ۲۴ نوع نانوذره ... بارگیری مناسب دارو، خواص آزادسازی مطلوب و موردنظر،.

دریافت قیمت

گیاه‌پالایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گیاه‌پالایی فن‌آوری جدیدی است که در آن از گیاهان مقاوم برای حذف یا کاهش غلظت ... درروش گیاه پالایی، گیاهان بر اساس مکانیسم جذب طبقه‌بندی و آلودگی خاک به فلزات ....روش نتایج مثبتی می‌تواند به همراه داشته باشد و فواید زیست‌محیطی مؤثری نیز خواهدداشت. ... آلودگی‌های نفتی یک پیامد اجتناب‌ناپذیر از افزایش سریع جمعیت و فرایند...

دریافت قیمت

منابع پروتئین گیاهی - مزایای پروتئین گیاهی برای گیاه خواران

منابع گیاهی بسیاری برای تامین پروتئین مورد نیاز بدن وجود دارد ولی اکثر ما برای... بالا باشد و مصرف این دانه با ارزش فواید متعددی برای بدن به همراه داشته باشد. ...همچنین ویتامین B6 موجود در کره‌ی بادام‌زمینی برای کبد و انجام فرآیندهای ...... کاربرگرامی شماره تماس، ایمیل شما به هیچ عنوان روی وب سایت رادیوکودک نمایش داده نخواهد شد.

دریافت قیمت

آشنایی با شغل گیاه پزشک - «ای استخدام»

31 دسامبر 2014 ... آشنایی با شغل گیاه پزشک اگر عاشق گیاهان و پرورش و نگهداری از آنها هستید و از ...در سال های گذشته در ایران گیاه پزشک به معنای پزشکی که با گیاهان .... بودن حقوق ومزایای دریافتی و روی آوردن بسیاری از آنها به کار دوم یا حتی سوم ... شناخت درستشخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است.

دریافت قیمت

۸ خاصیت جادویی گیاه «پنجه شیطان» را بشناسید! - باشگاه خبرنگاران

21 جولای 2018 ... حتی اگر شما به دنبال یک داروی ضد درد نباشید، دیگر خواص این گیاه هم می‌تواند ... بهطور کلی، پنجه شیطان توسط بسیاری از متخصصان پزشکی به عنوان درمان حمایتی ازروماتیسم همراه انحطاط و دردناک، پذیرفته شده است. ... التهاب بیشترین اثر را درفرایند هضم دارد. ... معرفی نوشیدنی های جادویی آرامش بخش + نحوه مصرف...

دریافت قیمت

مضرات روغن کانولا بالاتر از حد تصورتان است! - نت نوشت

در نت نوشت از مضرات روغن کانولا و نحوه تولید آن خواهیم گفت و انتخاب را به خود شما... در تمام مراحل تولید روغن های گیاهی مدرن، فرایند پالایش سفید کننده انجام می شود.

دریافت قیمت

ﺑﻴﺎن ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺰﻳﻚ از ﮔﻴﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي

27 ا کتبر 2013 ... آدرس ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ. : ﻛﺮج، ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي و داروﺳﺎزي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن. داروﻳﻲﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ... ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ روش... ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻫﻤﻴﺖ ... اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎف ﻛﺮدن و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ. اﺗﺎﻧﻮل اداﻣﻪ ﻣﻲ ..... روش ﻣﺎوراء ﺻﻮت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻼل آﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ.

دریافت قیمت

۱۷ راه برای در امان ماندن از مضرات امواج موبایل - رسانه کلیک

8 آوريل 2017 ... کلیک – هر کجا که تلفن همراه شما آنتن دهد یا هر مکانی که یک شبکه برای .... در هر حالیکی از ساده ترین راه های پیشگیری از مضرات امواج موبایل ... زنند نیز باید در کنارشبنشینند و لحظه به لحظه از فرآیند شارژ شدن باتری را تماشا کنند!

دریافت قیمت

خواص آلوئه ورا؛ ۹ فایده شگفت انگیز این گیاه | چطور

شیره‌ی آلوئه ورا زردرنگ است و دقیقا در زیر پوست این گیاه قرار دارد. برخی ازمحصولات .... ممکن است فرایندهای صنعتی خواص آلوئه ورا را از بین ببرد. آلوئه ورا ازسال...

دریافت قیمت

هورمون گیاهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تنظیم‌کننده‌های رشد ترکیبات سنتزشده یا هورمون‌های گیاهی هستند که فرایندهای ....قیمت‌ها پایین است که غالباً ضرر اقتصادی را به همراه موارد استفاده از هورمون جیبرلینهنگامی که .... به خاطر خواص بیولوژیکی ویژه‌ای که داشته مورد توجه قرار گرفتهمهم‌ترین .... دربارهٔ ویکی‌پدیا · تکذیب‌نامه‌ها · توسعه‌دهندگان · اظهارنامهٔ کوکی · نمایتلفن همراه...

دریافت قیمت

خواص و ویژگی های هل سبز - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr ...

26 سپتامبر 2016 ... هل سبز گیاهی متعلق به جنوب شرق آسیا و دارای خواص ویژه ای در طب سنتی است. ... اینگیاه در فرهنگ ایرانی کرد جایگاه خود را یافته به نحوی که چای همراه با هل یکی از ....فرآیندهای سوخت و ساز در بدن انسان رادیکال های سمی و آزاد منتشر می کنند که ... لطفاحاصل عبارت را در جعبه متن روبرو وارد کنید. 5 + 10 = ارسال. همراه اول...

دریافت قیمت

طراحی و ساخت نانولیپوزوم آهسته رهش حاوی داروی گیاهی ضدسرطان ...

این تحقیق به منظور ارتقای اثرگذاری داروی گیاهی سیلیبینین از طریق بارگذاریاین دارو. در نانولیپوزوم برای رسانش به سلول های سرطانی کبد می باشد. ... *(نویسندهمسئول)؛ تلفن: ۶۶۴۰۸۸۰۸-۰۲۱، پست الکترونیکی: ... فرآیند درمان در مقیاس نانو فعالمی باشند و ۲۴ نوع نانوذره ... بارگیری مناسب دارو، خواص آزادسازی مطلوب و موردنظر،.

دریافت قیمت

سیستم آبیاری هوشمند گلخانه

سیستمهای کنترل اقلیم گلخانه و آبیاری تمام اتوماتیک گیاهان. ... قابلیت کنترلدستگاه از راه دور از طریق اپلیکش نصب شده روی تلفن همراه; مصرف برق این سیستم...

دریافت قیمت

۱۷ راه برای در امان ماندن از مضرات امواج موبایل - رسانه کلیک

8 آوريل 2017 ... کلیک – هر کجا که تلفن همراه شما آنتن دهد یا هر مکانی که یک شبکه برای .... در هر حالیکی از ساده ترین راه های پیشگیری از مضرات امواج موبایل ... زنند نیز باید در کنارشبنشینند و لحظه به لحظه از فرآیند شارژ شدن باتری را تماشا کنند!

دریافت قیمت

پارک علم و فناوری البرز

۱۳۹۷/۸/۲۲ - باحضور تعدادی از شرکت های فناور پارک علم و فناوری البرز؛ چهارمین ...فرآورده‌های شیمیایی، طـراحی و ساخت تجهیزات فرآیندی، سیالات حـفاری، مهندسی انرژیو .... به همراه واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان...

دریافت قیمت

ایرنا - داروهای گیاهی باید جایگزین داروهای شیمیایی درصنعت دام و طیور ...

19 ا کتبر 2016 ... گنبدکاووس - ایرنا - کارشناس داروهای گیاهی با اشاره به مزایای مصرف داروهای گیاهی ...باقی مانده آنتی بیوتیک های مصرف شده در فرایند پرورش طیور از طریق فراورده های ...سارق حرفه ای گوشی تلفن همراه در گنبدکاووس به دام پلیس افتاد...

دریافت قیمت

شرکت داروسازی گل دارو

دارو,گیاهان دارویی,دارویی,داروسازی,گل,گل دارو,طب,طب سنتی,گیاه,گیاه درمانی. ... خودرا با فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی خشک استاندارد شروع نمود و...

دریافت قیمت

شرکت کننده - TRAMEDEX

در چند دهه ی اخیر بسیاری از روشهای تشخیصی درمانی این مکاتب همراه جریان اصلیپزشکی ... گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده های مختلف طبیعی که بخش عمده یفرآیند درمانی در ... صنایع مختلف وابسته به گیاهان دارویی دارای رشد کمی و کیفیفزاینده ای میباشد و به علت مزایای خاص خود هر ساله .... تلفن, 02144673010-02144673020.

دریافت قیمت

خواص به لیمو؛ ۸ خاصیت این نوشیدنی آرامش‌بخش | چطور

29 ا کتبر 2018 ... اما مصرف به لیمو به‌عنوان گیاهی با خواص دارویی قدمت چندانی ندارد و ... یکی از دمنوشهای گیاهی با خواص مفید درمانی برای بخش‌های مختلف بدن و فرایند ... رفلاکس اسیدمعده به مری (GERD) یا برگشت اسید معده (رفلاکس اسیدی) نوعی بیماری است که باسوزش گاه‌به‌گاه سر معده همراه است. ... آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت

سولفات آمونیوم | فروش سولفات آمونیوم | خرید سولفات آمونیوم | کود ...

کود سولفات آمونیوم یکی از پرکاربرد ترین کود های ازته (نیتروژنی) برای ... درفرایند واکنش بین آمونیاک با اسید سولفوریک ابتدا گاز آمونیاك تحت فشار (حدود ۲۰بار) ... و ضمن جلوگیري از افزایش قلیاییت خاك مزیت هاي دیگري نیز براي گیاه بههمراه دارد. ... مزایای استفاده از کود سولفات آمونیوم سولفامون گرانول به جای استفاده ازکود...

دریافت قیمت

۱۰ گیاه سمی و خطرناک که در خانه‌ پرورش می‌دهیم - زومیت

31 مارس 2016 ... آشنایی با 10 گیاه سمی خطرناک با ظاهر زیبا و فریبنده که پرورش و نگهداری آن‌ها در ...خوردن این گل‌ها باعث دل‌درد چندساعته همراه با خارش پوست، استفراغ، ضعف و تعرقشدید می‌شود. ... آن‌ها است؛ ولی بااین‌حال مزایای پرورش گیاهان در خانه و لذت بردن ازتماشای آن‌ها ... شاید تغییرات اقلیمی موجب نابودی تمدن‌ های فضایی شده باشد.

دریافت قیمت